Unikālā iespēja – mācies tagad, bet norēķinies pēc krīzes!

Unikālā iespēja – mācies tagad, bet norēķinies pēc krīzes!

Šī brīža krīzes apstākļos arvien lielāku nozīmi iegūst jaunas zināšanas un prasmes, jo tikai tā iespējams saglabāt konkurētspēju tirgū un nodrošināt, ka ikviena prasmes būs vajadzīgas ne tikai šodien, bet arī rīt. Zināšanas vienmēr ir bijušas svarīgākais resurss un neapšaubāmi, ka profesionāli un zinoši darbinieki vienmēr būs vajadzīgi. Ņemot vērā krīzes situāciju, “Biznesa Akadēmija” ir nākusi klajā ar jaunu atbalsta programmu – “Mācies tagad, bet norēķinies pēc krīzes!”, piedāvājot unikālu iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas pat tad, ja šobrīd nevarat atļauties par tām maksāt.

Ikvienam ir iespēja pieteikties biznesa semināriem un kursiem un izvēlēties sev piemērotāko apmācību programmu, sākot no lietvedības un mārketinga beidzot ar grāmatvedību, pārdošanu, psiholoģiju un komunikāciju. “Biznesa Akadēmija” piedāvā plašu apmācību klāstu – vairāk kā 50 programmas – ar iespēju iegūt zināšanas un profesionālās prasmes attālināti.

“Ņemot vērā, ka prasības un tendences darba tirgū nepārtraukti attīstās, ikvienam ir nepieciešams apgūt arvien jaunas prasmes, lai spētu izmantot iespējas un konkurētu darba tirgū. Arī uzņēmēju vidū nereti paceļas jautājums par esošā darbaspēka prasmju atbilstību veicamo uzdevumu izpildei. Lai novērstu šādas situācijas, visām iesaistītajām pusēm jāapzinās, kā to risināt. “Biznesa Akadēmija” šobrīd piedāvā aktuālākās apmācības gan grāmatvedībām, mārketingā, klientu apkalpošanā un citās darba tirgū pieprasītās jomās,” norāda “Biznesa Akadēmijas” vadītājs Alberts Jodis.

Lai palīdzētu pilnveidot uzņēmējiem un darba ņēmējiem savas prasmes, “Biznesa Akadēmija” piedāvā reģistrēties apmācībām, sadalot maksājumu par apmācībām vairākās daļās, kas nozīmē, ka varēsiet piedalīties tiešsaistes apmācībās, samaksājot vien nedaudz vairāk kā 10 eiro.

“Tā ir lieliska iespēja, ko ikviens var izmantot – tā ir iespēja celt savu kompetenci, nodrošināt sev plašākas iespējas un pilnveidot savas prasmes, kas noteikti atmaksāsies ilgtermiņā un daudzkārt,” uzsver A. Jodis.

“Biznesa Akadēmija” piedāvā gan iespēju celt savu kompetenci, piedaloties neklātienes apmācībās, gan tiešsaistē. Apmācības neklātienē nozīmē, ka dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pasta vai videokonferences režīmā, bet tiešsaistes semināri nozīmē, ka apmācības notiks videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.

Plašāka informācija par apmācībām un pieteikuma forma: http://registreties.lv/apmacibas