Īpašs seminārs par darba tiesībām personāla speciālistiem, grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem

Īpašs seminārs par darba tiesībām personāla speciālistiem, grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem

Darbā ir ne tikai pienākumi, bet arī tiesības. Darba tiesības skar ikvienu, kas grasās sākt strādāt vai jau ir nodibinājis darba tiesiskās attiecības. Lai arī ikviens no mums ir informēts, ka mums ir tiesības uz darba līgumu, darba algas izmaksu, apmaksātu atvaļinājumu, sociālajām garantijām, drošu darba ikdienu. Vienlaikus jāņem vērā tas, ka darba devēja un darba ņēmēja uzskati mēdz atšķirties, līdz ar to ikvienam ir ļoti svarīgi pārzināt savas tiesības.

Seminārs “Darba tiesības personāla speciālistiem, grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem”, kas norisināsies jau 10. augustā, piedāvā darba tiesību izglītības ceļojumā, aplūkojot tādas tēmas kā darba tiesisko attiecību regulējošie normatīvie akti, darba tiesisko attiecību nodibināšana, atpūtas laiks, atvaļinājumi, īslaicīgā prombūtne, pārtraukumi darbā, darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumi un citas. Apmācībām iespējams pieteikties šeit!

Semināra ietvaros ikdienam būs iespēja pārrunāt aktuālus teorētiskus un praktiskus jautājumus par darba līgumu uz nenoteiktu un noteiktu laiku, grozījumiem darba līgumā, par darba līguma nosacījumiem, ja darbs tiek veikts attālināti, par dīkstāvi un neparedzēta darba veikšanu, par darba samaksu, tai skaitā slimības naudas un ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmaksu un ieturējumiem no darba samaksas. Seminārā tiks izvērtēti aktuālie problēmjautājumi un iespējamie risinājumi.

Apmācību iespējas:

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN.

Plašāka informācija un reģistrēšanās šeit: http://www.registreties.lv/darba-tiesibas