Aktuāla iespēja visiem uzņēmējiem – īpašas Black Friday akcijas biznesa attīstībai!

Aktuāla iespēja visiem uzņēmējiem – īpašas Black Friday akcijas biznesa attīstībai!

Mūsdienās uzņēmuma attīstībā svarīgu lomu spēlē biznesa stratēģija – jaunas zināšanas, mārketinga aktivitātes, komunikācija, uzņēmuma reputācija, klientu apkalpošanas servisa uzlabošana – tie ir virzieni, pie kuriem uzņēmējiem ir jāstrādā nepārtraukti.

Laikā, kad visu pasauli ir pārņēmis Black Friday (Melnās Piektdienas) trakums, zemākas cenas un akcijas sagaida arī uzņēmumus, kuri domā par savu biznesa stratēģiju un attīstību.

Līdz pirmdienai, 26. novembrim (ieskaitot), ikvienam ir iespēja pieteikties aktuālākajiem biznesa pakalpojumiem ar īpašiem nosacījumiem, tādējādi parūpējoties par sava uzņēmuma izaugsmi un konkurētspēju.

Tā ir iespēja jūsu uzņēmumam kļūt par līderi starp konkurentiem un nodrošināt savas uzņēmējdarbības vides attīstību, iegūstot arvien jaunas zināšanas un priekšrocības attiecībā pret konkurentiem.

Piedāvājums spēkā, piesakoties sekojošiem pakalpojumiem:

▪BIZNESA SEMINĀRI UN APMĀCĪBAS

Biznesa semināri ir iespēja ikvienam tālredzīgam un uz sasniegumiem orientētam vadītājam, izmantojot uzņēmuma resursus un atšķirīgas prasmes, iegūt priekšrocības attiecībā pret saviem konkurentiem tirgū vai nozarē. Tā ir iespēja uzlabot pārdošanas rādītājus, klientu apkalpošanas servisu un daudz labāk ieviest uzņēmuma inovācijas, kā arī palielināt komandas kvalifikāciju un parūpēties par to, lai zināšanas kļūst par ieroci mūsu rokās.

Reģistrējies jebkuram semināram vai apmācībām kampaņas periodā un saņem iespēju apmeklēt otru līdzvērtīgu semināru/apmācības – PAR BRĪVU!

▪KORPORATĪVIE SEMINĀRI

Ar mērķi nodrošināt sev profesionālāko komandu, arvien svarīgāku lomu uzņēmējdarbības attīstībā ieņem tieši korporatīvās apmācības. Šāda veida apmācību priekšrocība ir individuālā programma katra uzņēmuma specifikai ar mērķi palīdzēt īstenot konkrētus uzņēmuma uzdevumus, sasniedzot labākos rezultātus, kā arī iespēja apmācīt vairākus darbiniekus uzreiz.

Piesakies jebkuram korporatīvajam semināram Melnās Piektdienas kampaņas ietvaros un apmeklē jebkuru līdzvērtīgu biznesa semināru vai apmācību ciklu – PAR BRĪVU!

▪MĀRKETINGA UN REKLĀMAS KAMPAŅAS

Veiksmīga reklāma spēj piesaistīt daudzu potenciālo klientu uzmanību, tostarp palielināt produkta vai pakalpojuma pieprasījumu, veicināt uzņēmuma atpazīstamību un tēla veidošanu. Maksimāls klientu pieplūdums un tirdzniecības noiets ir tas, uz ko tiecas visi uzņēmumi – pateicoties efektīvai reklāmai, to ir iespējams sasniegt.

Piesakies reklāmas kampaņai un saņem PAPILDUS REKLĀMAS AKTIVITĀTES ārpus reklāmas kampaņas plāna – PAR BRĪVU!

▪TIRGUS IZPĒTE

Biznesa attīstību un dinamiku mūsdienās nosaka vairāki būtiski faktori, tai skaitā nozīmīgu lomu ieņem tirgus izpēte. Nepieciešamība izprast Latvijas iekšējo un ārējo tirgu, to ietekmējošos faktorus, iespējas un draudus, ir svarīga ikvienam uzņēmējam, jo tirgus tendences un patērētāju intereses ir mainīgas.

Līdz 26.11. piesakoties jebkuram tirgus izpētes pakalpojumam kampaņas ietvaros, saņem patērētāju aptauju – PAR BRĪVU!

▪SABIEDRISKĀS DOMAS PĒTĪJUMI

Mūsdienās arvien nozīmīgāku lomu uzņēmuma veiksmīgā attīstībā spēlē tirgus izpēte. Uzņēmuma veiksme tirgū ir tiešā mērā saistīta ar uzņēmēja prasmi un spējām orientēties tirgus situācijā un veikli reaģēt uz tā pārmaiņām. Uzņēmējiem jāpatur prātā, ka patērētāja vēlmes un vajadzības ir visu uzņēmēju darbības izejas punkts. Lai piesaistītu klientus un sniegtu tiem vēlamo, svarīga ir tirgus izpēte, kas atbild uz svarīgiem jautājumiem, tai skaitā dod iespēju iegūt kvalitatīvu, ar tirgu saistītu informāciju par problēmu identificēšanu un risināšanu. Klientu apmierinātība ir svarīgākais rādītājs, ko iespējams iegūt izpētes procesā.

Līdz 26.11. piesakoties jebkuram sabiedriskās domas pētījumam kampaņas ietvaros, saņem mērķa auditorijas aptauju – PAR BRĪVU!

▪REKLĀMA INTERNETA PORTĀLOS

Nenoliedzami, ikvienam uzņēmumam, lai veidotu savu tēlu, ir svarīgi izcelties uz citu fona. Viens no veidiem, kā sekmēt uzņēmuma konkurētspēju un ļaut tam izcelties konkurentu vidū, ir reklāma un mārketings. Ar mediju un reklāmas iesaisti, uzņēmums var sasniegt gan attiecīgo mērķa auditoriju, gan parūpēties par ilgtermiņa ieguvumiem.

Izvieto reklāmu vai reklāmrakstu Nacionālās mediju grupas portālos un saņem otru reklāmu – PAR BRĪVU!

▪REKLĀMRAKSTI

Ikviens, kuram rūp savs publiskais tēls un uzņēmuma nākotne, piekritīs, ka komunikācija ar klientiem un sabiedrību kopumā ietekmē daudzus uzņēmuma attīstībai svarīgus faktorus, tai skaitā finanšu rezultātus, pārdošanas rādītājus, stratēģiju, nākotnes vīziju. Un tieši reklāma mūsdienās ir lielisks veids, kā piesaistīt potenciālo klientu uzmanību, un iespēja reklamēt savu produkciju, darbus vai pakalpojumus.

Melnās Piektdienas kampaņas ietvaros piesakies reklāmraksta sagatavošanai un izvietošanai un saņem iespēju otru reklāmrakstu sagatavot un izvietot PAR BRĪVU!

▪PRESES RELĪZES

Preses relīze ir būtiska publicitātes sastāvdaļa, kas reprezentē jaunas un reālas biznesa idejas, pakalpojumus, preces, uzņēmējdarbības rezultātus, attīstības ieceres, pētījumus, tirgus iekarošanas plānus un sasniegumus. Lai saņemtu plašsaziņas līdzekļu atbalstu, prasme uzrakstīt efektīvu preses relīzi ir ļoti nozīmīga, tādēļ šai aktivitātei jāpieiet profesionāli.

Kampaņas ietvaros piesakies pakalpojumam izveidot un izplatīt preses relīzi par savu uzņēmumu un/vai produktu un saņem iespēju izvietot vēl vienu relīzi PAR BRĪVU!

▪APMĀCĪBU PROGRAMMA – BIZNESA KLASE

Uzņēmējdarbība mūsdienās prasa ne tikai vispārīgas zināšanas un iemaņas, bet arī spēju būt gataviem profesionāliem izaicinājumiem. Ikvienas uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstīšanas pamatā ir zināšanas – tās ir kļuvušas par veiksmīga biznesa priekšnoteikumu. Biznesa izaugsmes veicināšanas un konkurētspējas stiprināšanas apmācību cikls “Biznesa klase” piedāvā komersantiem iespēju pieteikties unikālai profesionālās attīstības programmai.

Akcijas ietvaros saņem 100 EUR atlaidi, reģistrējoties līdz 26.11. “Biznesa klases” apmācību ciklam!

▪PIECAS BIZNESA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS

Mūsdienās ikvienam uzņēmumam ļoti svarīga ir attīstība – sākot no pirmajiem soļiem biznesā, beidzot ar jaunu produktu un pakalpojumu pilnveidošanu. Sadarbībā ar Latvijas Izgudrojumu un inovāciju centru “Latvia Invent” un Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centru “SDTIC” ir izveidotas īpašas 3 mēnešu attīstības programmas uzņēmumiem. Uzņēmumiem pieejamas piecas attīstības programmas.

Saņem 150 EUR atlaidi, reģistrējoties jebkurai intensīvajai 3 mēnešu uzņēmējdarbības attīstības programmai!

▪SOCIĀLO MEDIJU KONTU APKALPOŠANA

Mūsdienās satura un sociālo mediju mārketingam ir ļoti liela nozīme, lai sekmētu mērķauditorijas un klientu plūsmas pieaugumu, tāpēc ir ļoti svarīgi strādāt pie vērtīga un kvalitatīva satura sociālajos tīklos un blogos.

Piesakies sociālo mediju kontu izveidei un apkalpošanai uz vismaz 2 mēnešiem un saņem 1 mēnesi – PAR BRĪVU.

Informācija par pieteikšanos pakalpojumiem šeit: http://pieteikums.lv/melna-piektdiena